«There exist many painterly manners. However, it is not the manner that matters, but the ability to see beauty» (Alexei Savrasov, the painter)

2nd half of the 20th century:

Abakumov, Mikhail Bragovsky, EduardGlebov, FyodorDariin, GennadyZhabsky, AlekseyZabelin, VyacheslavZverkov, EfremKrylov, PorfiryKugach, YuriPapikian, AlbertPetrovicheva, NinaPlotnov, AndreiRomadin, NikolaiSorogin, GennadySorokin, IvanStozharov, VladimirTelin, VladimirFedosov, NikitaTsyplakov, Viktor
Chulovich, ViktorShcherbakov, BorisShcherbakov, Vladimir